VÅR INTEGRITETSPOLICY
För oss på Kode Marin & Maskin AB är din integritet viktig. Denna integritetspolicy beskriver hur Kode Marin & Maskin AB (Org. 556752-3666) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn är framtagen i syfte att presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation). Integritetspolicyn gäller för all kontakt som sker med Kode Marin & Maskin AB.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
All information som kan användas för att identifiera en enskild person definieras som en personuppgift. Det omfattar de mest grundläggande uppgifterna så som namn och kontaktuppgifter, men också uppgifter som orderhistorik och annan information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person.

NÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Kode Marin & Maskin AB samlar in och hanterar dina personuppgifter när du genomför ett köp eller beställer en tjänst. Informationen som samlas in behöver vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjuda dig en så bra service som möjligt.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?
Personuppgifterna nedan samlar Kode Marin & Maskin AB in och hanterar i samband med ett genomfört köp hos Kode Marin & Maskin AB: Namn till kontaktperson, Telefonnummer, E-postadress, Betalningsuppgifter, Uppgifter om dina inköp (orderhistorik) och Eventuell övrig information som kunden lämnar till oss i samband med köpet (t.ex. leveransbeskrivning, godsmärke eller beställningsnummer).

VARFÖR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Kode Marin & Maskin AB hanterar dina personuppgifter i syfte att: Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, leverans. Förhindra bedrägerier. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Dina personuppgifter registreras och sparas endast i de fall då det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de en gång samlades in i. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. För att få dina personliga uppgifter raderade kan du när som helst ta kontakt med Kode Marin & Maskin AB, så ser vi till att dina uppgifter blir raderade ur våra system inom 1 vecka. Vissa uppgifter som kan förekomma på t.ex. fakturor kan vi av bokföringsmässiga skäl inte radera.

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?
Kode Marin & Maskin AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners och underleverantörer för att kunna erbjuda dig den breda service som Kode Marin & Maskin AB står för. Uppgifterna som vi lämnar ut får våra samarbetspartners endast använda i syfte att fullfölja de tjänster som vi utfärdat. All utlämning av personuppgifter till tredje part sker med strikt restriktion och endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster samt erbjuda dig en så bra service som möjligt. Kode Marin & Maskin AB kommer aldrig att sälja vidare dina uppgifter. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till tredje part om detta krävs för att följa gällande lagkrav.

ADRESSREGISTER FÖR MARKNADSFÖRING
Vi använder oss inte av direktmarknadsföring.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?
Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Kode Marin & Maskin AB skyddar alltid dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

VÅRT ANSVAR, DIN RÄTTIGHET
Kode Marin & Maskin AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

COOKIES
När du besöker www.kodemarin-maskin.se använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och vi använder den för att samla in statistik på antalet besökare på vår webbplats.

KONTAKTINFORMATION
Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor gällande denna Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter.