Crescent 42 med äldre Mercury 15 från 1980 talet.
Motorn startar men kyler ej.
Paketet säljs som renoveringsobjekt utan garanti!